Валери Валериев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

Валери Валериев

 

 

пет милиона мравки
не очакваха да им стъпиш в мравуняка
боса и донякъде гола
защото ги намираш за ужасни
аз също бях приятно изненадан
че можем толкова приятно да си изкараме
на разходка сред природата
сетих се, че през всичките тези месеци
аз приличах на разграден мравуняк
а ти на тревата,
върху която заспа по обед
и която след това
дълго време не можеше
да се изправи
другата тревата,
която късахме със шепи
не можем да я забием обратно
в земята
когато вече ни се прииска
да сме имали търпение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. септември 2010 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]