Валери Валериев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

пет милиона мравки

 

Валери Валериев

 

не очакваха да им стъпиш в мравуняка
боса и донякъде гола
защото ги намираш за ужасни
аз също бях приятно изненадан
че можем толкова приятно да си изкараме
на разходка сред природата
сетих се, че през всичките тези месеци
аз приличах на разграден мравуняк
а ти на тревата,
върху която заспа по обед
и която след това
дълго време не можеше
да се изправи
другата трева,
която късахме със шепи
не можем да я забием обратно
в земята
когато вече ни се прииска
да сме имали търпение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Факти“, Валери Валериев, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2015 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]