Валери Валериев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Ной

 

Валери Валериев

 

улиците на града са пълни с хора
и водите още не са се оттеглили

 

нощем и денем
водите няма да се оттеглят

 

държа те в шепи
да не се разлееш
гледам те и не отмествам поглед встрани

 

открил съм начин да дишам през кожата и да гледам право в теб

 

когато
водата в очите ми пресъхне

 

това е знак, че е време да изляза оттук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Факти“, Валери Валериев, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2015 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]