Валери Валериев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

непознат

 

Валери Валериев

 

Най-добрият човек,
е някой непознат човек,
който има да услужи с химикалка,
разчита карти и компас,
знае къде е последната спирка на автобуса
и разчиства замръзналите стъкла,
защото много други хора
са със счупени ръце.
Такъв човек няма сянка и мирис.
Някога старците били
така ненадейно добри
като ангели.
Но днес повечето
работят като охрана
на стриптийз клуб
и са много уплашени.
Врабчета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Факти“, Валери Валериев, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2015 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]