Валери Валериев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

марсианци

 

Валери Валериев

 

това е панелен блок
кой ще живее тук
след триста години?
марсианци или наша кръв, роднини?
телевизорът е изгорял
останали са само
червените снежинки
дядото заспива
докато разглежда снимки
от лъскави списания
и съобщения от общината
ще дойде ден, ще се наложи
да преместят малко планината
вярата, смъртта - това са състояния
като за човечето на светофара
светлината идва все от една безцветна крушка
ако нощем пушиш на балкона цигара,
марсианецът ще те вземе на мушка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Факти“, Валери Валериев, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2015 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]