Валери Валериев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

радио

 

Валери Валериев

 

изправен с шпага в ръка
срещу белотата на стаята
мушкам по сто пъти един след друг в добър ритъм
за да бъда добър и за да мога да повярвам
часовникът най-горе в залата се движи точно и прецизно
вярва най-много във всичко което се е случило
едно и също едно след друго
нищо никога не го е спряло и тялото му е безупречно
трудно е да бъде победен
отдалече гласът ти се усилва по радиото
не мога да повярвам че си мъртъв
пееш толкова добре всеки ден по това време
малко почивка разтърсване на мускула малко вода
това оръжие е като антена но по-дълго
обикалям наоколо дишам тежко
търся радиото на живите
и продължавам напред с подготовката си
с това което имам засега

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Факти“, Валери Валериев, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2015 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]