Валери Валериев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

в задръстване

 

Валери Валериев

 

въздъхнах веднъж
преместих ключовете от левия в десния джоб
смених си мелодията на телефона
потропах с пръстен по облегалката
въздъхнах втори път
„Годподи, тове е безобразие“
започнах да си тананикам
извадих учебник и го прелистих
„хайде, важно е, ще закъснея“
прибрах учебника

 

между двете спирки вратите се отвориха
момичето, което се опитвах да впечатля, слезе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Факти“, Валери Валериев, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2015 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]