Валери Валериев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

нощем

 

Валери Валериев

 

училищният двор е пълен с момичета
вдигат тежести, тренират на успоредка
каква работа имам аз край оградата?
не се бия, не съм извратен,
познавам бащите ви,
лепя некролози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Факти“, Валери Валериев, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2015 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]