Валери Валериев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

всичко е добре, когато свършва добре

 

Валери Валериев

 

не че може да се стигне дотам,
но в тоя момент, за да не се разстроиш,
нужно е да си повтаряш изречения

 

такива неща се случват, особено март месец

 

снегът се стопи във въздуха,
а млякото в чашата ми се пресече
и все пак трябва да приемаме нещата по-спокойно
да правим незабележимо това, което трябва

 

нов пакет бисквити и все едно почти не съм чул
все едно не съм забелязал
„искаш ли още захар“ казваш ти, а тя те пита защо се смееш

 

защото лъжите й са мънички, както ръцете, които се топлят на чашата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Факти“, Валери Валериев, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2015 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]